Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Monitoring wizyjny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie prowadzi monitoring wizyjny budynku zespołu oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników zespołu, ochrony mienia zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zespół na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@um.ostroda.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie dostępny jest na stronie BIP zespołu.

Data dodania: 2020-04-14 16:34:05
Data edycji: 2020-04-14 16:34:48
Ilość wyświetleń: 1105

Bo pewnie jest tak, że w prawdę trzeba wierzyć,

a w bajkę chce się wierzyć; w bajkę i ładny sen.

I to się nazywa marzenie.

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej